Doç. Dr. DOĞAN NARİNÇ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Doç. Dr. DOĞAN NARİNÇ

T: (0282) 250 4705

M dnarinc@nku.edu.tr

W dnarinc.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Veteriner Fakültesi
Bölüm:Zootekni ve Hayvan Besleme
Ana Bilim Dalı:Biyoistatistik
Doktora
Üniversite: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2013
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ / ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME
2016-
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2013-
Araş. Gör. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
2005-
İdari Görevler
Dekan Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2017-
Bölüm Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ / ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME BÖLÜMÜ
2016-2018
Arş. Uy. Merkezi Müdür Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
DIŞ İLİŞKİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
2015-2018
Anabilim Dalı Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ / ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME BÖLÜMÜ - BİYOİSTATİSTİK ANABİLİM DALI
2015-
Anabilim Dalı Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ / ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME BÖLÜMÜ - GENETİK ANABİLİM DALI
2014-2015
Farabi Kurum Koordinatör Yardımcısı NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜK
2014-
Bologna Koordinatörü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2014-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı / Zootekni ve Hayvan Besleme
Kanatlı Hayvan Yetiştirme ve Islahı
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. NARİNÇ D., ÖKSÜZ NARİNÇ N., AYGÜN A., Growth curve analyses in poultry science, World’s Poultry Science Journal, vol. 73, pp. 395-408, 2017.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
2. DURMUŞ İ., ALKAN S., NARİNÇ D., KARABAĞ K., KARSLI T., Effects of mass selection on egg production on some reproductive traits in Japanese quail, European Poultry Science, vol. 81, pp. 1-8, 2017.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
3. TÜRKER İ., NARİNÇ D., ALKAN S., Yerli ve Yabancı Yumurtacı Hibrit Sürülerde Yumurta Ağırlığının Zamana Bağlı Değişiminin Karşılaştırılması ve Modellenmesi, Akademik Ziraat Dergisi,, vol. 6, pp. 175-184, 2017.
Özgün Makale CAB
4. KAPLAN S., NARİNÇ D., GÜRCAN E. K., Genetic parameter estimates of weekly body weight and Richard´s growth curve in Japanese quail, European Poultry Science, vol. 80, pp. 1-10, 2016.
Özgün Makale SCI-Expanded
5. FIRAT M. Z., KARAMAN E., Kaya E., NARİNÇ D., Bayesian Analysis for the Comparison of Nonlinear Regression Model Parameters: an Application to the Growth of Japanese Quail, Brazilian Journal of Poultry Science, vol. 18, pp. 19-26, 2016.
Özgün Makale SCI-Expanded
6. NARİNÇ D., ERDOĞAN S., TAHTABİÇEN E., AKSOY T., Effects of thermal manipulations during embryogenesis of broiler chickens on developmental stability, hatchability and chick quality, Animal, vol. 10, pp. 1328-1335, 2016.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
7. NARİNÇ D., AKSOY T., KAPLAN S., Effects of Multi-Trait Selection on Phenotypic and Genetic Changes in Japanese Quail (Coturnix coturnix Japonica), The Journal of Poultry Science, vol. 53, pp. 103-110, 2016.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
8. NARİNÇ D., AYGÜN A., KARAMAN E., AKSOY T., Egg shell quality in Japanese quail: characteristics, heritabilities and genetic and phenotypic relationships, Animal, pp. 1-6, 2015.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
9. NARİNÇ D., AYGÜN A., KÜÇÜKÖNDER H., AKSOY T., GÜRCAN E. K., An Application of Bootstrap Technique in Animal Science: Egg Yolk Color Sample, Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, pp. 1-7, 2015.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
10. NARİNÇ D., AKSOY T., ÖNENÇ A., Deniz İ. Ç., The Influence of Body Weight on Carcass and Carcass Part Yields, and Some Meat Quality Traits in Fast- and Slow-Growing Broiler Chickens, Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, pp. 1-8, 2015.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
11. NARİNÇ D., ÜÇKARDEŞ F., ASLAN E., Egg production curve analyses in poultry science, World´s Poultry Science Journal, vol. 70, pp. 817-828, 2014.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
12. NARİNÇ D., KARAMAN E., AKSOY T., Effects of slaughter age and mass selection on slaughter and carcass characteristics in two lines of Japanese quail., POULTRY SCIENCE, vol. 93, pp. 762-769, 2014.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
13. NARİNÇ D., AKSOY T., Et Tipi Ana Hattı Japon Bıldırcın Sürüsünde Çok Özellikli Seleksiyonun Fenotipik ve Genetik İlerlemelere Etkisi, Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, vol. 20, pp. 231-238, 2014.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
14. ÜÇKARDEŞ F., NARİNÇ D., KÜÇÜKÖNDER H., RATHERT ÇİÇEK T., Application of Classification Tree Method to Determine Factors Affecting Fertility in Japanese Quail Eggs, Journal of Animal Science Advances, vol. 4, pp. 1017-1023, 2014.
Özgün Makale DOAJ Erişim Linki
15. ÜÇKARDEŞ F., NARİNÇ D., KÜÇÜKÖNDER H., Establishment of optimum regression model and determination of relationships between body measurements and slaughter traits in Japanese quails by path analysis, Animal Production Science, 2014.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
16. NARİNÇ D., KARAMAN E., AKSOY T., FIRAT M. Z., Genetic parameter estimates of growth curve and reproduction traits in Japanese quail, POULTRY SCIENCE, vol. 93, pp. 24-30, 2014.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
17. KÜÇÜKÖNDER H., ÜÇKARDEŞ F., NARİNÇ D., Hayvancılık Alanında Bir Veri Madenciliği Uygulaması: Japon Bıldırcını Yumurtalarında Döllülüğe Etki Eden Bazı Faktörlerin Belirlenmesi, Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, vol. 20, pp. 903-908, 2014.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
18. KARAMAN E., FIRAT M. Z., NARİNÇ D., Single-trait bayesian analysis of some growth traits in japanese quail, Revista Brasileira de Ciência Avícola, vol. 16, pp. 51-56, 2014.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
19. ÜÇKARDEŞ F., NARİNÇ D., An application of modified Logistic and Gompertz growth models in Japanese Quail, Indian Journal of Animal Sciences, vol. 84, pp. 903-907, 2014.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
20. NARİNÇ D., AKSOY T., KARAMAN E., AYGÜN A., FIRAT M. Z., USLU M. K., Japanese quail meat quality: Characteristics, heritabilities and genetic correlations with some slaughter traits, POULTRY SCIENCE, vol. 97, pp. 1735-1744, 2013.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
21. NARİNÇ D., KARAMAN E., AKSOY T., FIRAT M. Z., Investigation of non-linear models to describe the long term egg production in japanese quail, POULTRY SCIENCE, vol. 92, pp. 1676-1682, 2013.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
22. KARAMAN E., NARİNÇ D., FIRAT M. Z., AKSOY T., Non-linear mixed effects modeling of growth in Japanese quail, POULTRY SCIENCE, vol. 92, pp. 1942-1948, 2013.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
23. NARİNÇ D., AYGÜN A., SARI T., Effects of cage type and mating ratio on fertility in Japanese quails (Coturnix coturnix japonica), Agriculture Science Developments, vol. 2, pp. 4-7, 2013.
Özgün Makale JourInfo CiteSeerX J-Gate Erişim Linki
24. NARİNÇ D., AKSOY T., Effects of Mass Selection Based on Phenotype and Early Feed Restriction on the Performance and Carcass Characteristics in Japanese Quails, KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol. 18, pp. 425-430, 2012.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
25. ALKAN S., NARİNÇ D., KARSLI T., KARABAĞ K., BALCIOĞLU M. S., Effects of thermal manipulations during early and late embryogenesis on growth characteristics in Japanese quails (Coturnix cot. japonica), ARCHIV FUR GEFLUGELKUNDE, vol. 76, pp. 184-190, 2012.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
26. ÜÇKARDEŞ F., EFE E., NARİNÇ D., AKSOY T., Japon bıldırcınlarında yumurta ak indeksinin ridge regresyon yöntemiyle tahmin edilmesi, Akademik Ziraat Dergisi, vol. 1, pp. 11-20, 2012.
Özgün Makale CAB Abstracts Erişim Linki
27. RATHERT T. Ç., ÜÇKARDEŞ F., NARİNÇ D., AKSOY T., Comparision of Principal Component Regression with the Least Square Method in Prediction of Internal Egg Quality Characteristics in Japanese Quails, KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol. 17, pp. 687-692, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded
28. NARİNÇ D., KARAMAN E., FIRAT M. Z., AKSOY T., Japon Bıldırcınlarında Bazı Yumurta Verim Özelliklerine Ait Varyans Unsurlarının Farklı Tahmin Yöntemleri Kullanarak Elde Edilmesiyle Çok Özellikli Genetik Parametre ve BLUP Tahminleri, KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol. 17, pp. 117-123, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded
29. NARİNÇ D., KARAMAN E., Kanatlı hayvan ıslahında akrabalık ve SAS programı ile akrabalık matrislerinin oluşturulması, Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 6, pp. 68-75, 2011.
Özgün Makale CAB abstracts Erişim Linki
30. AKSOY T., NARİNÇ D., DENİZ İ. Ç., ÖNENÇ A., YAPICI N., Comparison of Fast and Medium-Growing Broiler Genotypes Raised Indoors: Growth Performance, Slaughter Results and Carcass Parts, JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol. 9, pp. 1485-1490, 2010.
Özgün Makale SCI-Expanded
31. NARİNÇ D., KARAMAN E., AKSOY T., Estimation of genetic parameters for carcass traits in Japanese quail using Bayesian methods, SOUTH AFRICAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE, vol. 40, pp. 342-347, 2010.
Özgün Makale SCI-Expanded
32. NARİNÇ D., KARAMAN E., AKSOY T., Deniz Ç., Analysis of fitting growth models in medium growing chicken raised indoor system, Trends Animal and Veterinary Science Journal, vol. 1, pp. 12-18, 2010.
Özgün Makale CAB Abstract Erişim Linki
33. NARİNÇ D., KARAMAN E., FIRAT M. Z., AKSOY T., Comparison of Non-linear Growth Models to Describe the Growth in Japanese Quail, JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol. 9, pp. 1961-1966, 2010.
Özgün Makale SCI-Expanded
34. AKSOY T., ÖNENÇ A., NARİNÇ D., DENİZ İ. Ç., DİYDEM B., Farklı kesim ağırlığı, genotip ve cinsiyetin etlik piliçlerde göğüs eti duyusal özelliklerine etkisi, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 24, pp. 103-113, 2010.
Özgün Makale CAB Abstracts Erişim Linki
35. NARİNÇ D., AKSOY T., KARAMAN E., Genetic Parameters of Growth Curve Parameters and Weekly Body Weights in Japanese Quails (Coturnix coturnix japonica), JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol. 9, pp. 501-507, 2010.
Özgün Makale SCI-Expanded
36. NARİNÇ D., AKSOY T., KARAMAN E., KARABAĞ K., Japon bıldırcınlarında yüksek canlı ağırlık yönünde uygulanan seleksiyonun büyüme parametreleri üzerine etkisi, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 22, pp. 149-156, 2009.
Özgün Makale CAB Abstracts Erişim Linki
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. NARİNÇ D., AKSOY T., DENİZ İ. Ç., KARAMAN E., Farklı gelişme hızına sahip etlik piliçlerde büyümenin analizi, Hayvancılık Araştırma Dergisi, cilt 17, ss. 1-8, 2007.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. SARIYEL V., NARİNÇ D., AYGÜN A., YILDIRIM İ., Effects of Hen Age on Egg Shell Color in Laying hens, The Eurasian Agriculture and Natural Sciences Congress (20.09.2017-23.09.2017).
Tam metin bildiri
2. Aksoy D., Yaramış H. S., NARİNÇ D., The Effects of Different Plumage Color Mutations on Growth Performance in Japanese Quail, 8th International Balkan Animal Science Conference (06.09.2017-08.09.2017).
Özet bildiri
3. Sabuncuoğlu K. M., Çetinkaya G., Maraz Z., Mümünoğlu H., Aksoy D., NARİNÇ D., Effects of Different Monochromatic Lighting Applications in Incubation on Growth Characteristics in Japanese Quail, 19th International Veterinary Medicine Students Scientific Research Congress (02.05.2017-04.05.2017).
Özet bildiri
4. Mümünoğlu H., Aksoy D., Sabuncuoğlu K. M., Çetinkaya G., Maraz Z., NARİNÇ D., Effects of Different Monochromatic Lighting Applications in Incubation on Hatching Time and Fear Response in Japanese Quail, 19th International Veterinary Medicine Students Scientific Research Congress (02.05.2017-04.05.2017).
Özet bildiri
5. Sabuncuoğlu K. M., Çetinkaya G., Maraz Z., Mümünoğlu H., Aksoy D., NARİNÇ D., The Relationships between Chick Quality and Growth Characteristics in Japanese Quail, 19th International Veterinary Medicine Students Scientific Research Congress (02.05.2017-04.05.2017).
Özet bildiri
6. Sabuncuoğlu K. M., NARİNÇ D., KORKMAZ F., ŞAMLI H. E., Embriyonik Gelişim Döneminde Uygulanan Farklı Monokromatik Aydınlatma Uygulamalarının Bazı Kuluçka Özelliklerine Etkileri, 4. Uluslararası Beyaz Et Kongresi (26.04.2017-30.05.2017).
Özet bildiri
7. GÜRCAN E. K., NARİNÇ D., KAPLAN S., ATALAY S., KAYA M. E., An Application of Survival Analysis in Animal Science,, International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences (18.04.2017-21.04.2017).
Özet bildiri
8. NARİNÇ D., AYGÜN A., A Non Parametric Data Transformation Technique for Quantitative Genetic Analyses: The Rank Transformation, INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN NATURAL AND APPLIED SCIENCES (ICANAS 2017) (18.04.2017-21.04.2017).
Tam metin bildiri
9. ATALAY S., KAPLAN S., NARİNÇ D., GÜRCAN E. K., Associations between IGF-1 Gene Polymorphisms and Growth Traits in Chicken, International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences (18.04.2017-21.04.2017).
Özet bildiri
10. AYGÜN A., NARİNÇ D., Differences in Internal Egg Quality Characteristics between White and Brown Shell Eggs, INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN NATURAL AND APPLIED SCIENCES (ICANAS 2017) (18.04.2017-21.04.2017).
Tam metin bildiri Erişim Linki
11. ATALAY S., KAPLAN S., NARİNÇ D., GÜRCAN E. K., Microsatellite Markers Assisted Genetic Studies in Poultry, International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences (18.04.2017-21.04.2017).
Özet bildiri
12. NARİNÇ D., KAPLAN S., GÜRCAN E. K., AYGÜN A., ATALAY S., Prediction of Missing Values on Growth Data Using Different Nonlinear Regression Models, International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences (18.04.2017-21.04.2017).
Özet bildiri
13. KAPLAN S., ATALAY S., NARİNÇ D., GÜRCAN E. K., Protection of Native Chicken Genetic Resources of Turkey, International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences (18.04.2017-21.04.2017).
Özet bildiri
14. NARİNÇ D., AYGÜN A., KAPLAN S., GÜRCAN E. K., ATALAY S., The Influences of Different Light Emitting Diode (LED) Lighting Colors on Poultry Species, International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences (18.04.2017-21.04.2017).
Özet bildiri
15. GÜRCAN E. K., YAĞCILAR Ç., NARİNÇ D., KAPLAN S., ATALAY S., The Relationships Between Lifespan and Some Morphometric Measurements in Juvenile Guppy (Poecilia reticulata PETERS, 1860) with Cluster Analysis, International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences (18.04.2017-21.04.2017).
Özet bildiri
16. KAPLAN S., ATALAY S., NARİNÇ D., GÜRCAN E. K., Using Bioinformatics in Animal Genetics Studies, International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences (18.04.2017-21.04.2017).
Özet bildiri
17. AYGÜN A., NARİNÇ D., Effect of egg shell color on some egg quality in table eggs during storage at refrigerator temperature, International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences (21.04.2016-23.04.2016).
Tam metin bildiri Erişim Linki
18. AYGÜN A., NARİNÇ D., Effect of storage temperature on egg quality traits in table eggs, International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences (21.04.2016-23.04.2016).
Tam metin bildiri Erişim Linki
19. AYGÜN A., NARİNÇ D., Flexible and fixed mathematical models describing growth patterns of chukar partridges, International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences (21.04.2016-23.04.2016).
Tam metin bildiri Erişim Linki
20. AYGÜN A., NARİNÇ D., The effects of thermal manipulations during embryogenesis of broiler chicks on growth of embryo and skeletal traits, International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences (21.04.2016-23.04.2016).
Tam metin bildiri Erişim Linki
21. NARİNÇ D., KARAMAN E., AKSOY T., Estimation of genetic parameters for monthly egg production in Japanese quail based on Bayesian inference, VIth International Balkan Animal Conference BALNIMALCON (03.10.2013-05.10.2013).
Tam metin bildiri
22. KARAMAN E., KAYA E., NARİNÇ D., FIRAT M. Z., Bayesian hierarchical modeling of growth via Gompertz model: An application in poultry, Bayesian Young Statisticians Meeting (BAYSM) (05.06.2013-06.06.2013).
Tam metin bildiri
23. NARİNÇ D., AKSOY T., Kanatlı hayvanlarda bilateral morfolojik karakterlerde gözlenen asimetri ve refah ilişkisi, Uluslararası Türk ve Akraba Topluluklar Zootekni Kongresi (11.09.2012-13.09.2012).
Özet bildiri
24. KARAMAN E., KAYA E., NARİNÇ D., FIRAT M. Z., Effect of prior specification on posterior ınferences in mixed linear model: A simulation study, International Congress in Honour of Professor H. M. Srivastava (23.08.2012-26.08.2012).
Özet bildiri
25. KAYA E., NARİNÇ D., FIRAT M. Z., Application of repeated measures analysis using different covariance structures., The 24th International Conference of Jangjeon Mathematical Society (21.07.2011-23.07.2011).
Özet bildiri
26. NARİNÇ D., KARAMAN E., AKSOY T., Bayesian analysis for estimation of genetic parameters of carcass traits in japanese quail, 23th European Poultry Congress (23.08.2010-27.08.2010).
Özet bildiri
27. KAYA E., NARİNÇ D., FIRAT M. Z., AKSOY T., İLASLAN ÇÜREK D., Estimating Weekly Live Weight in Free-Range Broiler Chickens by Modelling Covariance Structure, 23th European Poultry Congress, Tours (23.08.2010-27.08.2010).
Özet bildiri
28. KARAMAN E., NARİNÇ D., FIRAT M. Z., AKSOY T., Examining the Effect of Genotype on Interior Egg Quality Traits of Japanese Quail (Coturnix coturnix japonica) via Profile Analysis, 23th European Poultry Congress (23.08.2010-27.08.2010).
Özet bildiri
29. NARİNÇ D., KARAMAN E., KAYA E., AKSOY T., Genetic architecture of absolute and relative growth rates in Japanese quail, 23th European Poultry Congress (23.08.2010-27.08.2010).
Özet bildiri
30. NARİNÇ D., AKSOY T., Heritabilities and genetic-phenotypic correlations in some important characters for egg production in japanese quail, 2nd Mediterranean Poultry Summit of WPSA (04.10.2009-07.10.2009).
Tam metin bildiri
31. AKSOY T., YURT Z., YAPICI N., İLASLAN ÇÜREK D., NARİNÇ D., Research on the Turkish rural households´ attitudes towards eggs and poultry meat, 23th World´s Poultry Congress (30.06.2008-04.07.2008).
Özet bildiri
32. AKSOY T., NARİNÇ D., KARABAĞ K., İLASLAN ÇÜREK D., A research on the egg quality of Japanese quail (Coturnix coturnix japonica), 18th European Symposium on the Quality of Poultry Meat and 12th European Symposium on the Quality of Eggs and Egg Products (02.09.2007-05.09.2007).
Tam metin bildiri
33. YAPICI N., AKSOY T., NARİNÇ D., Looking at the quail production in Turkey: The case of Antalya, 12nd European Poultry Conference (10.09.2006-14.09.2007).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. AKSOY D., NARİNÇ D., Civciv Kalitesinin Belirlenmesinde Kullanılan Bazı Yöntemler, 12. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi (09.05.2016-11.05.2016).
Özet bildiri
2. ÇETİNKAYA G., NARİNÇ D., Civciv Kalitesi Üzerinde Etkili Unsurlar, 12. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi (09.05.2016-11.05.2016).
Özet bildiri
3. SABUNCUOĞLU K. M., NARİNÇ D., Etlik Piliç Nedir, Ne Değildir?, 12. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi (09.05.2016-11.05.2016).
Sözlü Bildiri
4. KAPLAN S., NARİNÇ D., Biyoinformatik analizlerde kullanılan veri tabanları, 9. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi (03.09.2015-05.09.2015).
Özet bildiri
5. GÜRCAN E. K., NARİNÇ D., Box-Cox ve Rank dönüşümlerinin genetik parametre tahminlerine etkileri, 9. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi (03.09.2015-05.09.2015).
Özet bildiri
6. KAPLAN S., NARİNÇ D., Doku spesifik genlerin laboratuvar deneyleri öncesi gen ekspresyonu veri tabanından belirlenmesi., 9. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi (03.09.2015-05.09.2015).
Özet bildiri
7. AKSOY T., NARİNÇ D., Hayvan deneyleri yapan akademik birimlerimizin yasal mevzuat karşısındaki durumları, 9. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi (03.09.2015-05.09.2015).
Sözlü Bildiri
8. AYGÜN A., NARİNÇ D., Kahverengi ve beyaz kabuk renkli yumurtaların farklı sıcaklıklarda depolamanın yumurta kalitesi üzerine etkileri, 9. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi (03.09.2015-05.09.2015).
Özet bildiri
9. NARİNÇ D., KAPLAN S., Kanatlı hayvanlarda tek özellik için damızlık değer tahmininde marker destekli BLUP ve klasik BLUP yöntemlerinin karşılaştırılması, 9. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi (03.09.2015-05.09.2015).
Özet bildiri
10. NARİNÇ D., KAPLAN S., Kanatlı hayvanlarda yumurta verimini modellemek için kullanılan doğrusal olmayan regresyon eşitliklerinin hayvan ıslahı açısından değerlendirilmesi., 9. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi (03.09.2015-05.09.2015).
Özet bildiri
11. ÜÇKARDEŞ F., HACI T., TÜLİN R. Ç., NARİNÇ D., KÜÇÜKÖNDER H., Japon Bıldırcınlarında Canlı Ağırlık İle Bazı Morfolojik Özellikler Arasındaki İlişkilerin Path Analizi İle İncelenmesi, III. Ulusal Kümes Hayvanları Kongresi (09.10.2014-11.10.2014).
Özet bildiri
12. AKSOY T., NARİNÇ D., AYGÜN A., KARAMAN E., USLU M. K., FIRAT M. Z., Japon bıldırcınlarında et kalite özellikleri ile kalıtımı, III. Ulusal Kümes Hayvanları Kongresi (09.10.2014-11.10.2014).
Özet bildiri
13. NARİNÇ D., ÜÇKARDEŞ F., KÜÇÜKÖNDER H., AKSOY T., Kanatlı hayvan ıslahında yeniden örnekleme (resampling) kullanımı: Tek özellikli modelde Bootstrap uygulaması, III. Ulusal Kümes Hayvanları Kongresi (09.10.2014-11.10.2014).
Özet bildiri
14. AYGÜN A., NARİNÇ D., Yumurta sarı rengi bakımından Roche Renk Sistemi ile Hunter Kolorimetre değerleri (L*, a*, b*) arasındaki ilişki, III. Ulusal Kümes Hayvanları Kongresi (09.10.2014-11.10.2014).
Özet bildiri
15. NARİNÇ D., AKSOY T., Farklı hatlardaki Japon bıldırcınlarında kesim ve karkas özelliklerine kesim yaşının etkisi, 8. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi (05.09.2013-06.09.2013).
Poster
16. NARİNÇ D., KARAMAN E., AKSOY T., Farklı Japon Bıldırcını Hatlarında 52 Haftalık Kümülatif Yumurta Veriminin Monomoleküler Model ile Analizi, 8. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi (05.09.2013-06.09.2013).
Poster
17. BARIŞ B., NARİNÇ D., Kanatlı Hayvanlarda Isı Zorlanımına Karşı Dayanıklılık Uygulamaları., 8. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi (05.09.2013-06.09.2013).
Poster
18. AYGÜN A., NARİNÇ D., Tavuk Yaşının Yumurta Kabuk Rengi Üzerine Etkisi, 8. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi (05.09.2013-06.09.2013).
Poster
19. NARİNÇ D., KARAMAN E., AKSOY T., Japon bıldırcınlarında bazı büyüme özellikleri için farklı yöntemlerle tahmin edilen damızlık değerlerin karşılaştırılması, II. Kümes Hayvanları Kongresi (03.10.2012-05.10.2012).
Tam metin bildiri
20. KAYA E., KARAMAN E., NARİNÇ D., FIRAT M. Z., Japon bıldırcınlarında döllülük-yumurta ağırlığı ilişkisinin Bayesian lojistik regresyon analizi ile incelenmesi, II. Kümes Hayvanları Kongresi (03.10.2012-05.10.2012).
Tam metin bildiri
21. KARAMAN E., NARİNÇ D., FIRAT M. Z., Kanatlı hayvan ıslahında SAS programı ile Bayesian genetik parametre tahmini, II. Kümes Hayvanları Kongresi (03.10.2012-05.10.2012).
Tam metin bildiri
22. KILIÇKAYA Z., AKSOY T., NARİNÇ D., Torbalı olarak satışa sunulan farklı ağırlık sınıfı tavuk karkaslarında su kabarcıkları ile kızarıklıklara rastlama sıklığının saptanması, 7. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi (14.09.2011-16.09.2011).
Özet bildiri
23. KARABAĞ K., ALKAN S., MENDEŞ M., NARİNÇ D., KARSLI T., Bazı dış yumurta özelliklerinin çıkış gücüne olan etkisinin CTM ile belirlenmesi, I. Kümes Hayvanları Kongresi (07.10.2010-09.10.2010).
Özet bildiri
24. NARİNÇ D., AKSOY T., KARABAĞ K., Japon bıldırcınlarında canlı ağırlığı artırmak için gerçekleştirilen kısa dönemli seleksiyonun yumurta verimine etkisi, I. Kümes Hayvanları Kongresi (07.10.2010-09.10.2010).
Özet bildiri
25. NARİNÇ D., AKSOY T., Japon bıldırcınlarında haftalık canlı ağırlıklar için kalıtım derecesi tahminlerine özkardeş düzeltmesinin etkisi, I. Kümes Hayvanları Kongresi (07.10.2010-09.10.2010).
Özet bildiri
26. ÜÇKARDEŞ F., NARİNÇ D., EFE E., AKSOY T., Ridge regresyon yöntemiyle japon bıldırcını yumurtalarında ak indeksinin tahmin edilmesi, I. Kümes Hayvanları Kongresi (07.10.2010-09.10.2010).
Özet bildiri
27. NARİNÇ D., KARAMAN E., Japon bıldırcınlarında bazı yumurta kalite özelliklerine ait kalıtım derecelerinin Gibbs örneklemesi yöntemiyle tahmin edilmesi, 6. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi (20.05.2010-21.05.2010).
Özet bildiri
28. KARAMAN E., NARİNÇ D., Japon Bıldırcınlarında bazı yumurta kalite özelliklerine ait varyans unsurlarının ve kalıtım derecelerinin tahmini, 6. Zootekni Öğrenci Kongresi (20.05.2010-21.05.2010).
Özet bildiri
29. NARİNÇ D., KARSLI T., KARAMAN E., KARABAĞ K., Japon bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) yüksek canlı ağırlığa göre uygulanan seleksiyonun Gompertz büyüme eğrisi modeli ile incelenmesi., 6. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi (24.06.2009-26.06.2009).
Tam metin bildiri
30. NARİNÇ D., ŞAHİN M., ÜÇKARDEŞ F., EFE E., KÜÇÜKÖNDER H., İnternette Applet ve script tabanlı istatistik eğitimi, 4. Ulusal Zootekni Kongresi (01.09.2004-04.09.2004).
Tam metin bildiri
Yayın Hakemlikleri
1. Animal, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI
2. WORLDS POULTRY SCIENCE JOURNAL, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI
3. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, Hakemlik Sayısı:3.
Uluslararası Dergi DOAJ
4. Food Bioscience, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
5. PLoS One, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi SCI
6. Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
7. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:4.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
8. Annals of Animal Science, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
9. Journal of Applied Animal Research, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
10. British Poultry Science, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi SCI
11. POULTRY SCIENCE, Hakemlik Sayısı:5.
Uluslararası Dergi SCI
12. Brazilian Journal of Poultry Science, Hakemlik Sayısı:4.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
13. TURKISH JOURNAL OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
14. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi CAB Abstracts
15. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Hakemlik Sayısı:4.
Ulusal Dergi CAB Abstracts
16. Bahri Dağdaş Hayvancılık Araştırma Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi CAB Abstract
17. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi, Hakemlik Sayısı:2.
Ulusal Dergi Cab Abstract
18. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:4.
Ulusal Dergi CAB Abstracts
Ulusal Projeler
1. Japon Bıldırcınlarında Kesim Ve Karkas Özellikleri Için Çok Özellikli Genetik Parametre Tahminleri Ve Damızlık Yaşının Genetik Parametre Tahminleri Üzerine Etkileri, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 19.01.2016-30.11.2016.
2. Japon Bıldırcınlarında Büyüme Özellikleri İçin Çok Özellikli Genetik Parametre Tahminleri, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 18.02.2015-23.12.2015.
3. Kuluçkada uygulanan farklı ısıl çevrelerin etlik piliç embriyo gelişim dengesi ve yaşama gücüne etkileri, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 27.03.2014-29.09.2015.
4. Japon bıldırcınlarında büyüme ve kesim özellikleri için çok özellikli genetik parametre tahminleri, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 14.06.2011-31.03.2016.
5. Çok özellikli karışık doğrusal model eşitlikleri kullanarak etlik bıldırcın ana ve baba ebeveyn hatları geliştirme üzerine bir araştırma, BAP, Araştırmacı.
6. Japon bıldırcınlarında et kalite özelliklerinin farklı istatistiksel yöntemlerle genetik analizi, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı.
7. Japon bıldırcınlarında yüksek canlı ağırlık için yapılan seleksiyonun etçi ve yumurtacı özellikler ile kuluçka sonuçlarına etkisi, BAP, Araştırmacı.
8. Hızlı ve yavaş gelişen etlik piliçlerin kapalı yetiştirme koşullarında karşılaştırılması: verim özellikleri, kesim sonuçları, ve ekonomik analiz, BAP, Araştırmacı.
9. Serbest sistem etlik piliç yetiştiriciliğinin uygulanabilirliği üzerinde bir araştırma, TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer.
Üyelikler
Poultry Science Association, Üye, 2011-.
World´s Poultry Science Association, Üye, 2007-.